Republika Srpska danas obilježava Dan Republike – 9. januar

Dan Republike Srpske se praznuje 9. januara kao jedan od republičkih praznika u Republici Srpskoj. Nezvanično je tog dana i krsna slava Republike Srpske Sveti arhiđakon Stefan.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine dvaput je proglasio praznik neustavnim — 26. novembra 2015. i 29. marta 2019. godine tvrdeći da diskriminiše ostala dva konstitutivna naroda jer se obilježava na dan vjerskog praznika iako je svaki dan u godini posvećen svecima prema doktrini Srpske pravoslavne crkve. Republika Srpska je presudu odbacila kao neutemeljenu.

Datum 9. januar 1992.

Dana 9. januara 1992. godine u Sarajevu, tadašnja Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini je donijela Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Proglašena je Republika na područjima srpskih autonomnih regija i oblasti i drugih srpskih etničkih cjelina u Bosni i Hercegovini, uključujući i područja na kojima je srpski narod ostao u manjini zbog genocida koji je nad njim izvršen tokom Drugog svjetskog rata.

Republika srpskog naroda Bosne i Hercegovine se nalazila u sastavu savezne države Jugoslavije kao njena federalna jedinica. Do izbora i konstituisanja novih organa i institucija koji je trebalo da budu ustanovljeni Ustavom, funkcije državnih organa je obavljala Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i njen Ministarski savjet. Sjedište organa Republike je bilo u Sarajevu.

Donošenjem Ustava od 28. februara 1992. Republika je dobila naziv „Srpska Republika Bosna i Hercegovina”. Proglašena je za državu srpskog naroda i građana koji u njoj žive, ali i dalje kao dio savezne države Jugoslavije. Ustavnim amandmanima VII i VIII od 12. avgusta 1992. naziv Republike je promijenjen u sadašnji i konačni naziv „Republika Srpska”.

Izvor: Wikipedia

%d bloggers like this: