OJ KOZARO!

Gdje god su dolazili partizani sa Kozare, narod je odmah prihvaćao njihovo kolo i zvao ga kozaračko kolo. Ubrzo je kozaračko kolo postalo omiljeno kod svih naroda i narodnosti u bivšoj Jugoslaviji. Tako se pjesma o narodnooslobodilačkoj borbi se veoma brzo prenosila i širila. Pri pokretima jedinica u nove krajeve dolaze i nove pjesme. Pa... Continue Reading →

Etno grupa KUD-a Una – Spojile se dvije rijeke

https://youtu.be/8YB4t6fP8kY Generalni sponzori - Opština Novi Grad, Kulturno obrazovni centar Novi Grad Tekst pjesme - Etno grupa KUD-a Una - Spojile se dvije rijeke Spojile se dvije rijeke zauvjek Spojile se dvije rijeke Mlado momče i djevojče Samo ja još čekam na tebe Dvije rijeke, dva izvora Nađoše put do grada svetoga Duša moja tu... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Gore ↑

%d bloggers like this: