Riječni tokovi koji teku iz Kozare

DOLINA RIJEKE MLJEČANICE Izvorišna čelenka Mlječanice nalazi se na Mrakovici. Na koti 806 m na Mrakovici sa jugozapadne i sjeveroistočne strane izbijaju izvori Mlječanice i otud počinju riječne doline. Idući dalje voda iz izvora sve više udubljuje svoju dolinu i već na nekoliko desetina metara dolina je duboka, sa strmim stranama obraslim gustom četinarskom i listopadnom šumom. Dva … Nastavite čitati Riječni tokovi koji teku iz Kozare