Ko manipuliše i zašto

,,BROJ ŽRTAVA U JASENOVCU NERETKO SE IZJEDNAČAVA SA UKUPNIM STRADANJEM U NDH, A UKUPNI GUBICI U LOGORU SE POISTOVEĆUJU SA SRPSKIM ŽRTVAMA. TU SE DOLAZI DO PITANJA DA LI JE TAJ PROCES BIO SPONTAN ILI JE PERFIDNO NAMETNUT I KAKVA JE BILA ULOGA DRŽAVE, ODNOSNO NEKIH REPUBLIKA I NJIHOVIH ELITA.

Vašoj pažnji preporučujemo autorski tekst istoričara dr Dragana Cvetkovića, muzejskog savetnika u Muzeju žrtava genocida, posvećenog uspomeni na jasenovačke žrtve pod naslovom ,,Ko manipuliše i zašto“.

Autorski tekst dr Cvetkovića objavljen je u Nedeljnik Vreme, u broju 1599 od 26. avgusta 2021. godine

%d bloggers like this: