1. Gradiška laka pješadijska brigada

1. Gradiška laka pješadijska brigada je bila jedna od jedinica Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Brigada je osnovana 12. juna 1992. u Gradišci. Ratni komandant bio je Boško Gvozden.

Grb 1. Gradiške lake pješadijske brigade
Postojanje1992—1996.
Mesto formiranja: Gradiška
Formacijabrigada
Jačina3.500 do 5.000
Deo1. Krajiški korpus VRS
Angažovanje„Koridor 92“
„Lukavac 93“
″Drina 93″
″Una 95″
OdlikovanjaMedalja Petra Mrkonjića
Komandanti
KomandantLjubomir Peulić
Komandant 2Boško Gvozden

Sadržaj

 1. Istorijat
 2. Sastav

Istorijat

Do transformacije u brigadu, prva ratna iskustva sticala je kao Odred teritorijalne odbrane. Nakon osnivanja brigada je imala dva bataljona, a već krajem 1992. i početkom 1993. godine imala je pet bataljona. Kraj rata je završila dočekala sa devet bataljona. Sva teritorija koja se nalazila u zoni odgovornosti ove brigade tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata je sačuvana. Brigada je učestvovala u operaciji „Koridor 92“, zatim u borbama na dobojskom ratištu, Kostrešu, Igmanu, Bjelašnici i drugim ratištima širom Republike Srpske. Branila je preko 40 kilometara sjeverne granice na Savi. Brigada je takođe učestvovala u operaciji „Lukavac 93“ u sastavu Sarajevsko-romanijskog korpusa i razbijanju neprijateljske terorističke akcije na Bok Jankovcu. Na početku je imala 600 ljudi, a na kraju rata imala je 5.150 boraca. U ratnim dejstvima poginulo je 119 boraca, a 347 je ranjeno.

Borci na dobojskom ratištu

Gradiška brigada za svoje zasluge u Odbrambeno-otadžbinskom ratu je dobila Medalju Petra Mrkonjića, za nesebičnu hrabrost i odlučnost u odbrani srpskog naroda i stvaranju Republike Srpske.

Borci 1. gradiške lake pješadijske brigade VRS u okolini Trnova,1993. godine.

Sastav

 • Gradiški bataljon (komandant Ljubomir Peulić)
 • 2. bataljon (komandant Miodrag Kević)
 • 3. (Turjački) bataljon u sastavu brigade od 1993. Do tada je bio u sastavu 5. Kozarske brigade.
 • 4. bataljon
 • 5. bataljon
 • 6. bataljon
 • 7. bataljon
 • 8. bataljon
 • 9. bataljon

IZVORI: Wikipedia, Facebook Војска Републике Српске

%d bloggers like this: