Desa (Reljanović) Drevenšek

Jasenovac Memorial, 4 septembar 2012, Beograd

Tužna priča Dese (Reljanović) Drevenšek rodom iz sela Vojskova, sjećanje na drugi svijetski rata na Kozari.

Autori:
Nada Ljubić
Dušan Gavrilović

%d bloggers like this: