Prelo na Kozari

Zimski period mještani kozarskih sela koriste za prela prisjećajući se tako starih i pomalo zaboravljenih vremena. Oni time oživljavaju uspomene i pokazuju da nisu zaboravili svoju tradiciju i običaje.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close