Ostoja Slijepčević

Preživeli Jasenovac Ostoja Slijepčević rodom iz sela Turjak.

Ostoja Slijepčević je svedočio ubistvo svoje bake.
Njegova 11-godišnja sestra Danica je dobila izuzetnu kaznu za pokušaj bekstva, živa je bila bačena u peć u tvornici cigle Jasenovac.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close