Za dubičke šumare 2018. uspješna poslovna godina

Netom istekla 2018.godina je bila uspješna za dubičke šumare , ostvarili su i premašili proizvodni i finansijski plan , izmirili sve obaveze prema radnicima i od prodaje šumskih drvnih sortimenata prihodovali 3.330.000 KM.

Propušteno tokom zimskih i proljećnih mjeseci smo nadoknadili i do kraja godine uspjeli da premašimo plan proizvodnje , kazao je Vlado Kaurin upravnik Šumske uprave Kozarska Dubica.

Sječom 40.035 kubika drvnih sortimenata plan proizvodnje u 2018.godini ostvaren je sa 106 posto, privlačenje i iznos realizovani su sa 40.089 kubika ili  107 odsto, dok je otprema šumskih drvnih sortimenata ostvarena sa 40.816 kubika ili sa 109 odsto od plana, kazao je Kaurin.

IZVOR: RTV-KD

%d bloggers like this: