NOVCEM OD PRODAJE ŠUME GRADE PUTEVE Ambiciozni infrastrukturni planovi u Potkozarju

Planom utroška sredstava ostvarenih od naknade po osnovu korištenja šume i šumskog zemljišta za 2020. godinu predviđena je izgradnja puteva u 14 gradiških mesnih zajednica, većinom u Pozkozarju. 

Radi se ukupno o 600.000 KM, a najveća ulaganja planirana su Drageljima, Trošeljima, Dubravama, Kozari, Turjaku, Vrbaškoj i Gornjim Podgradcima. To je suština plana usvojenog na nedavnom zasedanju Gradske skupštine u Gradiški. 

Odbornici su naglasili dobru saradnju gradske uprave i Javnog preduzeća „Šume Republike Srpske“ koje redovno, u budžet lokalne zajednice uplaćuju novac za ove namene.

– Prvo smo gradili puteve koji povezuju mesne zajednice, potom deonice kojim putuju školski autobusi, naselja sa većim brojem stanovnika… Po tom principu u prethodne tri godine izgradili smo 62 kilometra seoskih puteva – naglasio je Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške. 

On je, pored ostalih sredina naglasio važnost izgradnje puta u selu Kozara, odakle se, osim podgradačkog kraja, eksploatiše najviše drveta.

– Izgradili smo ove godine kilometar a planiramo još toliko u 2020. godini. Ukoliko meštani i drugi finasijeri sakupe novac, time ćemo produžiti planiranu asfaltnu deonicu. Time ćemo znatno unaprediti turističku ponudu Kozare, odakle je stanovništvo nekada masovno odlazilo a sada imamo obrnuti proces – rekao je Adžić za „EuroBlic“. Tome u prilog ide i podatak da je Razvojna agencija iz Gradiške, međunarodnim projektom, obezbedila 480.000 evra granta za izgradnju planinarskog doma u Kozari. 

Nenad Mirjanić, predsednik Saveta Mesne zajednice Turjak kojem pripada selo Kozara smatra da je izgradnja seoskih puteva, naročito u Potkozarju izuzetno važno za stvaranje boljih uslova za život i omladinu.

– Bez dobrog puta nema života niti napretka naših sela. U turjačkom kraju je u povoju razvoj turizma koji je zasnovan pretežno na inicijativama pojedinaca i njihovih porodica. Sada je izvesno da je i gradska uprava to prepoznala kao mogućnost za razvoj i napredak. Kozara je biser za turiste ali i domaće stanovništvo koje, izgradnjom infrastrukture, ima sve manje razloga za odlazak – smatra Mirjanić. 

U gradskoj upravi Gradiške naglašavaju i druge izvore fiansiranja, osim Javnog preduzeća „Šume RS“ uz čiju pomoć menjaju uslove života u selima. 

– Izvesno je da ćemo uz pomoć Vlade Republike Srpske, koja nam je višestruko pomogla, rekonstruisati puteve u više sredina. To su Sovjak, Krajčinovci, Gornja i Donja Dolina, Kozinci, Seferovci, Karajzovci, Vilusi, Bok Jankovac i još neka mesta gde je asfat dotrajao – naglasili su u gradskoj upravi. 

Na apele iz Kozarske Dubice i sela Sjeverovci o neophodnosti izgradnje nekoliko stotina metara puta koji Jablanicu povezuje sa susednom opštinom, gradonačelnik Gradiške rekao je da je ova deonica u prioritetu za narednu godinu. 

U Šumskoj upravi „Gradiška“ naglašavaju dobru saradnju sa gradskom upravom koja, prema navodima Milana Sredojevića, direktora ovog preduzeća, prepoznaje u kojim područjima je najpreče ulagati u igradnju puteva na usluzi meštanima ali i šumarima.

Put pored nasipa

Stanovnici Kozinaca i Bok Jankovca godinama insistiraju na izgradnji puta u svojim sredinama. Oni su bitno oštećeni tokom izgradnje savskog nasipa. – Ne možemo asfaltirati put pre završetka rekonstrukcije nasipa. Kada ti poslovi budu u potpunosti završeni, što će biti uskoro, tada ćemo u saradnjni sa Javnim preduzećem „Vode Republike Srpske“, urediti i navedene deonice – obećao je Adžić.

IZVOR: BLIC

%d bloggers like this: