DIANINA ČESMA

Gradiška u gradskom parku postavljen je medaljon sa likom Diane Budisavljević Obexer, Austrijanke koja je za vrijeme Drugog svjetskog rata spasila nekoliko hiljada srpske djece, najviše kozaračke sa područja Gradiške i Kozarske Dubice.

Više informacije o Diani ->

%d bloggers like this: