Dragomir – Dragan Kolundžija

Sa velikom tugom Vas obaveštavamo da nas je večeras, u 82. godini života, napustio Dragomir – Dragan Kolundžija, srpski pesnik i književnik, jedan od najvećih pesnika Kozare i član našeg Udruženja od njegovog osnivanja. Kao dete ostao je siroče, pamtio je kozaračke zbegove, koji su bili česti motiv njegove poezije, kao i uopšte patnja i zlosrećna sudbina njegove porodice i srpskog naroda na Kozari i Bosanskoj krajini u toku Drugog svetskog rata. Kao dete je prešao u Beograd, na Čukaricu, gde završava OŠ “Josif Pančić“ i Trinaestu beogradsku gimnaziju. Diplomirao je 1965. jugoslovensku i svjetsku književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Kada je bio učenik OŠ „Josif Pančić“ u Beogradu, prvu pesmu mu je objavio Mladen Oljača. U listu „Omladina“ je 1954. objavio pesmu „Tvoj glas“, a nakon toga svoje pjesme objavljuje i u drugi časopisima. Prvu zbirku sabranih pjesama „Zatvorenik u ruži“ je objavio 1957. godine.
Bio je urednik katedre za književnost na Kolarčevom narodnom univerzitetu u Beogradu. Iz braka sa pokojnom suprugom Dušankom imao je sina Igora.

// Udruženje Kozarčana u Beogradu

%d bloggers like this: