Kod Podgradaca se priroda uništava, deponija sve veća

Zahvaljujuć anonimnoj facebook grupi Kozarački vukovi, koji su se aktivirali na područje Gornji Podgradci, dobili smo slike i informacije koje pokazuju kako lokalno stanovništvo i produzeća koriste Kozaru kao deponiju smeća.

Lokacija se nalazi na sedmome kilometru prema nacionalnome parku Mrakovica. Prizor je zastrasujuči. Deponija je iz dana u dan je sve veća, grad Gradiška kao i opština ovog područja nije uzela svoju odgovornost i dopustila da se ovako nešto dešava blizu nacionalnog parka Mrakovica.

Ovo je početak ekološke katastrofe zajedno sa MHE elektranama gde su se izgradile na naše potkozarjske rijeke.

Republika Srpska nema zakone kako da se zaštiti priroda, nadamo se da će ovo malo otvoriti oči i da se napravi plan kako da ostavimo Kozaru i druga područja čista i da sledećoj generaciji ostavimo nešto dobro.

Opština bi mogla u Podgradcima izgraditi stanicu reciklacije i da narod uzme zvoju odgovornost da baca svoje smeće na pravome mijestu. Nisu to velike investicije i automacki bi se stvorila nova radna mijesta.

Malo trebamo svi da razmislimo o ovome, dosta puta čujemo da je nekad bilo ribe u rijekama i potocima, sve je bilo čistije i nekad nisi trebo prskati svoju baštu.

Za ovo što se dešava danas du krivi svi ljudi, kao političar i kao gradjanin, tude nema razlike.

Stanica za reciklaciju u jednoj zapadnoj državi

Sledeće slike pokazuju deponiju prema Mrakovici

//Blog Potkozarje

%d bloggers like this: