Stop falsifikovanju istorije

NAPAD NA JASENOVAC I ČETNIČKA ASISTENCIJA NEMCIMA

Jedan od najidiotskijih i najbolesnijih revizionističkih mitova i laži vezanih za NOB i partizane je taj da je Jasenovac sve vreme rata radio bez ikakvih smetnji i da nikad nije napadnut, i ta priča prolazi već decenijama unazad u javnosti bez da iko postavi bilo kakvo pitanje koje bi indiciralo da to nije tako. Ako neko i skupi hrabrost da uoči nelogičnost u tom revizionističkom, a nadasve ultranacionalističkom i (pre svega) antikomunističkom narativu, on momentalno biva proglašen drugosrbijancem, autošovinistom i kriptoustašom.Jasenovac je svakako najstrašnija stvar koja je zadesila srpski narod, tu nema govora, i zato je pogrešno vaditi stvari iz konteksta za dnevnopolitičke i ideološke potrebe i konstrukcije. Na stranu što je to silovanje istorije, to je pre svega nepoštovanje i omalovažavanje žrtava. A na kraju, priča da Jasenovac nikad nije napadan prosto nema nikakve logike i smisla. Zašto? Glavni razlog je upravo njegov geografski položaj. Tu su Slavonija, Banija, Kordun, Lika, a tu je i Kozara, sa koje je možda bilo najviše ljudi među jasenovačkim logorašima. Svim ovim teritorijama je zajedničko to što je na njima ustanak bio najmasovniji i što je narod tih krajeva bio uz partizane. To čak priznaju i revizionisti i ekstremni nacionalisti.Činjenica je da se najviše ljudi u logoru našlo upravo posle ofanzive na Kozaru. Zar je neko stvarno toliko lud da misli da partizani sa Kozare i iz Slavonije nikada nisu ni pomišljali, a kamoli probali da napadnu logor i oslobode svoje porodice? Odakle onima koji tako misle ta bolesna ideja? Ali retardirani nacionalistički mitomani ne biraju sredstva i ne prezaju od najgorih i najglupljih laži samo da svojim umobolnim konstrukcijama daju malo relevantnosti.Evo jednog nemačkog dokumenta u kojem jasno piše datum partizanskog napada na Jasenovac. Napad, kao što znamo, nije uspeo jer je u pitanju svakako odlično čuvan teren koji je sam po sebi vrlo problematičan, ali je notorna i ozbiljna laž da su partizani namerno pustili da logor nesmetano radi da što više Srba bude ubijeno. Takve teze zastupaju uglavnom simpatizeri četnika. U isto vreme nam ovaj dokument daje odličan uvid u to šta su četnici radili u isto vreme dok su partizani pokušavali da izvedu uspešan napad na logor. Četnici su u to vreme bili u okolini Banja Luke i pomagali su Nemcima i ustašama da se odbrane od potencijalnih napada partizana. Da stvar bude bizarnija, u pitanju su četnici Radeta Radića, čoveka umešanog u ubistvo Mladena Stojanovića, koji je i više nego uspešno partizane sa Kozare vodio u borbama protiv ustaša.

AKO PARTIJA I STRANKA LAŽU, ORIGINALNI VOJNI DOKUMENT NE LAŽE!

Documents from National Archive WashingtonNAW(114. Jäger Division), T315 roll 1294 f.495

MESEČNI IZVEŠTAJ OPERATIVNOG ODELJENJA 114. LOVAČKE DIVIZIJE OD 31. MAJA 1943. O VOJNO-POLITlCKOJ SITUACIJI, BORBAMA PROTIV JEDINICA NOV I POJ I OBOSTRANIM GUBICIMA NA PODRUČJU BANIJE I BOSANSKE KRAJINE’114. LOVAČKA divizija Ia Izveštaj o delatnosti maj 1943

DNEVNI IZVEŠTAJI

12.5.1943 – Završena operacija „Ulrich“. Kod Kamenice borba sa partizanima jačine čete. Neprijatelj imao 16 mrtvih. ODBIJEN NAPAD NA JASENOVAC. GUBICI NEPRIJATELJA: 30 MRTVIH, SOPSTVENI: 2. Posle završetka operacije „Ulrih“ izbrojano je kod neprijatelja 39 mrtvih, 33 su zarobljena i uništeno skladište u barakama.

13. 5. – Partizanska grupa, jačine 1000 ljudi, zauzela je Staro Selo i prekinula put dotura za V. Kladušu. U rejonu V. Jasenice odbačena je na istok partizanska grupa jačine čete. Neprijatelj imao 18 mrtvih.

14. 5. – S obe strane Starog Sela snažne borbe.

16. 5. – Kod Starog Sela su uz podršku avijacije naneseni neprijatelju teški gubici. U rejonu Divan, 21 km ISTOČNO od 335 Banje Luke, ODBAČEN JE NA JUG NEPRIJATELJ jačine bataljona UZ PODRŠKU ČETNIKA (Radića). NEPRIJATELJ je imao 59 MRTVIH. Sopstveni gubici: 3 mrtva.

%d bloggers like this: