Ekološka katastrofa

Kažu protočna mini hidro centrala koja ne šteti flori i fauni. Ovuda je nekad tekao potok pun pastrmke.
Tuga do neba

/ Facebook CERZ – Podgradci /

%d bloggers like this: