Čast je služiti otadžbini

Čast je služiti otadžbini!
Izviđači 11. dubičke pješadijske brigade VRS

/ Facebook VRS /

%d bloggers like this: