Miloš Blagojević

SVEDOČANSTVO DRUGOG SVIJETSKOG RATA NA KOZARI

Miloš Balojević rodom iz selo Pucari.

Miloš Blagojević – Prvi deo
Miloš Blagojević – Treći deo
Miloš Blagojević – Drugi deo
Miloš Blagojević – Četvrti deo

%d bloggers like this: