Na današnji dan 1941 25 novembra

Na današnji dan 1941. godine desio se jedan od najmasovnijih zločina nad Srbima gradiškog kraja (žrtve su bile iz Sovjaka, Miloševog Brda i Jablanice). Naime, ustaše su na prevaru uhvatile oko 150 seljaka koji su bili na sprovodu kod čuvenog domaćina Jovana Subotića.
S večeri 25/26. zaklali su na Jazu kod rebrovačkog mlina njih 115.

Sovjačanka Nevenka Borjanović sa fotografijom tada ubijenog oca.

%d bloggers like this: