Marinko Gvozden – heroj potkozarskog kraja

Ratni vihor u odbrani Srpske iznjedrio je istinske heroje koji su, boreći se na prvoj liniji odbrane, najzaslužniji za opstanak srpkog naroda na vijekovnim ognjištima. Takvi su i heroji potkozarskog kraja, među kojima je i Marinko Gvozden.

Marinko Gvozden

Kao komandir čete 11. dubičke brigade, sa nekoliko saboraca, odbranio je Kozarsku Dubicu od daleko nadmoćnih hrvatskih neprijateljskih snaga.

Danas borci pričaju – ova odbrana bila je jedna od najznačajnijih za opstanak srpskog naroda Potkozarja i prijedorske regije.

Pogledajte video:

%d bloggers like this: