Kozari se osmjeh ne uzima.

U selu Grbavcima, ’43.

Bolničarke: Smilja Šipka (sa maramom), Bosa Mirić, Jela Bokan i Seka Tešanović i kurir Milutin Djordjević (desno).
Po šajkačom Ilija Stojanović, obavještajni oficir bataljona.

Izvor Facebook grupa priče iz Lijevča

%d bloggers like this: