Zločin u selu Jakupovići pokraj Kozarca

Odvođenje Srba pod Kozarom u logor

U selu Jakupovići, pokraj Kozarca, na Forića brdu, 20. juna 1941. godine hrvatske ustaše ubile su 35 železničara „nama nepoznatih, a koji su bili sakupljeni i dovedeni iz svih okolnih željezničkih stanica. Svi oni strpani su u jednu zajedničku grobnicu. Poznato nam je da su u ovom zločinu ubistava željezničara učestvovali gore pomenute ustaše Tukerić Ferdo, Matić Jure, Šumaher Jozo i Grga Jozo te drugi čija nam imena nisu poznata. Pri izvršenju ovog zločina učestvovao je i sam tabornik Mujagić Husein koji je zajedno sa pomenutim Tukerić Ferdom bio organizator pomenutog zločina ˮ.Kozaračke hrvatsko-muslimanske ustaše su među prvima počele sa masovnim pokoljem Srba na području Prijedora.Još pre Ilindanskog pokolja srpskog stanovništva u Prijedoru (od 31. jula do 2. avgusta 1941. godine) ustaše iz Kozarca vršile su pritvaranja,  pljačkanja i ubijanja srpskih seljaka. Ubrzo nakon formiranja ustaškog logora i tabora u Prijedoru (25. aprila), formiran je i ustaški tabor u Kozarcu:„Odmah po formiranju ovoga tabora, Ustaše dolazile po selima našeg mjesnog odbora, vršeći razna nasilja na mirno stanovništvo, dok 20. juna 41. godine , nisu pokupili taoce. Toga dana ovi zlikovci sakupili su sa našeg mjesnog odbora kao i sa nekoliko susjednih odbora oko 300 ljudi koje su zatvorili navodno kao taoce. Međutim krajem juna 1941.godine, sve ove taoce izveli su na mjesto zv. Kozarska Zajednica i tu su ih ovi zločinci sadistički mučili i ubijali sjekirama, noževima, vilama i drugim raznim tupim predmetima ˮ.

IZVOR: MUZEJ ŽRTAVA GENOCIDA

%d bloggers like this: