PRVA TREĆINA – Oproštaj kao kazna [CEO FILM]

Kratkometrazni igrani film: „Prva trećina – Oproštaj kao kazna“ [Trajanje: 17 min]

Posvećeno sećanju na nepravedno zaboravljene žrtve svih ratova.

Od avgusta 1941. do aprila 1945. stotine hiljada Srba, Jevreja i Roma, kao i antifašista drugih nacionalnosti, ubijeno je od strane ustaškog režima u Jasenovcu i drugim logorima smrti, na području tadašnje Nezavisne Države Hrvatske. Broj žrtava logora Jasenovac nikada nije tačno utvrđen. Logorska arhiva uništavana je početkom 1943. i aprila 1945. godine. U logoru su korišćeni najraznovrsniji oblici mučenja, a smrt se pojavljivala u mnogobrojnim oblicima. General fon Horstenau, Hitlerov izaslanik u Zagrebu, zapisao je u svom ličnom dnevniku za 1942. godinu, da su ustaški logori u NDH bili „suština užasa“. „Ovo je jedan od najstrašnijih logora, koji bi se mogao porediti jedino sa Danteovim Paklom.“ – Artur Hefner, nemački oficir zadužen za transport radne snage u nemački Rajh. Zarobljenik dr Nedeljko Zec, tada zadužen za procenu psihičkog stanja logorskih koljača, preživeo je Jasenovac i nastavio sa stručnom praksom. Nakon rata, svedočenje koljača preneo je piscu Momiru Vojvodiću. Film je sniman prema istinotom događaju i priči doktora Zeca.

%d bloggers like this: