KOZARA – Boro Kapetanović

Potkozarje pamti zvoje žrtve

Tekst

Grakću vrane njište konji vranci

Muču telad jauču proplanci

Crna vatra guta vite jele

Gori naša Kozarica sele

Pale Palež bukti Moštanica

Ovo niko upamtio nije

Pište zmije a lude jaganjci

Nad Kozarom crni dim se vije

U jendeku cvile vo i Cvijo

Mrakovicu pritisnula tama

Mlad Nedeljko pita staru majku

Kaži mama šta će biti s nama

U kolima ko da spava Cvetko

On bez glave a konji bez orme

Od Prijedora gamad navalila

Crn im naum crne uniforme

U livadi zanemeli cvrčci

Ubi puška ubi crna žega

Po Kozari celo leto crno

Crnio se crni zbeg do zbega

U kom smeru sa Kozare poći

Da je Bože na nebo uteći

Prođe Petar u žensko odeven

Đuja Mlađu pronese u vreći

I dok ćuti sve što zborilo je

Sa Kozare progovara cveće

Ubijajte ali dobro znajte

Kozara se pokoriti neće!

%d bloggers like this: