Mir Božiji, Hristos se rodi

Da vam kuća uvek bude puna smjeha i veselja, da vam se ispuni svaka najljepša želja, kroz život neka vas blagoslov Boga vodi, mir Božiji, Hristos se rodi.

%d bloggers like this: