KOZARA (Bitka na Kozari) – Dokumentarni Film

Borba srpskog naroda na području Kozare i Potkozarja ovjekovječena je u jednoj od najpotresnijih i najljepših poema Drugog svjetskog rata. Oslobođenje grada Prijedora i rudnika Ljubija od strane partizana dalo je povod njemačkom okupatoru da izvrši ofanzivu na Kozaru. U to vrijeme, na Kozari se nalazila slobodna teritorija sa oko 3500 partizana i oko 80 000 civila. Njemačke i ustaške snage, pod komandom general-lajtnanta Fridriha Štala, 10. juna 1942. godine započele su krvavi pohod. U sljedećih nekoliko nedjelja, stradale su hiljade partizana i civila, a 68 000 Kozarčana je odvedeno u logore, iz kojih se većina nije ni vratila.

%d bloggers like this: