O nama


Ovaj sajt se osniva u čast naroda potkozarja, mnogi danas neznaju istoriju ovog kraja, zato hoćemo preko ovog sajta da pokažemo otvoreno kako je nekad bilo. Ovde će te moći čitati kako se potkozarje naselilo, kako su naselja kao Podgradci, Gradiška, Dubica, Prijedor postali. Istorija Kozaračkog kola i ojkače i običaja kod srba su ostale priče koje će te moći čitati na ovome sajtu.

Veći dio sajta će se raditi o drugom svijetskome ratu, kako su naši preci borili protiv ustaša, njemaca i ostalih neprijatelja koji su htijelu da nas unište kao narod i naciju, to je crna istorija koja se ne treba nikad zaboraviti.

Ako neko želi da doda neke informacije, javite se!

/DŠ

%d bloggers like this: