Nacionalni park Kozara – Spomenik – Muzej

Poslije drugog svjetskog rata planina Kozara postala je čuvena po borbama naroda ovog kraja za slobodu. Kao pjesničko svjedočanstvo stradanja naroda kozaračkog kraja nastala je čuvena pjesma Stojanka majka Knežopoljka koju je napisao Skender Kulenović 1942.godine.

Na Mrakovici, centralnom dijelu Nacionalnog parka „Kozara“, uređen je Memorijalni kompleks (Spomenik, Memorijalni zid i Muzej).

/ Mojkutak /


%d bloggers like this: