Otvaramo novu sekciju o prirodi

Blog Potkozarje danas otvara novu sekciju o prirodi Kozare. Na vrh stranice možete naći novu sekciju PRIRODA. Vremenski će mo popunjavati više informacije o našoj ljepoti Kozare. Danas možete čitati o rijekama i vodama.

%d bloggers like this: