Prošlost dubičkog područja

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine objavio je 1988. godine Arheološki leksikon BiH, rezultat stogodišnjeg rada arheologa, u kojem su popisana sva do tada poznata arheološka nalazišta na tlu naše zemlje. Ova nalazišta podijeljena su po regijama, a Dubica se našla u Regiji 2, zajedno sa opštinama Bosanski Novi i Prijedor. Iako su i sami priređivači […]

Pročitaj više