Danas je Vidovdan, važan datum u kolektivnoj svesti srpskog naroda

Pravoslavni vernici obeležavaju jedan od najvećih srpskih praznika - Vidovdan. Narod Vidovdan dovodi u vezu, s jedne strane sa knezom Lazarom i Kosovskim bojem, a s druge, u arhaičnijoj varijanti, sa svetim Vidom. Vidovdan, kao državni praznik, obeležava se radno, a u spomen na Kosovsku bitku, koja se odigrala 28. juna 1389. godine, odnosno 15.... Continue Reading →

PAZARNI DAN U DUBICI 1932.

irokim i nasutim drumom ređaju se seoski dućančići praznih i prašnjavih rafova, a na svakome je vidno istaknuta reklama sa slikom Turčina: „Sebura“ za tursku kavu. Promakne i po koja kuća turskog tipa, bivši čardak, u kome je živeo onaj narodni begovski elemenat čiji se tragovi sve više opažaju što smo bliže Bosanskoj Dubici. Subota... Continue Reading →

DUBICA: DOBRE VIJESTI IZ PROŠLOSTI

d 1. januara do 1. decembra prošle godine, na teritoriji Bosne i Hercegovine poreski uredi prikupili su neposredne poreze od 169.810.106 dinara. Od 52 poreska ureda na teritoriji Bosne i Hercegovine, sa procentom naplaćenog poreza na prvo mesto dolazi Bosanska Dubica sa 83 odsto, a na poslednje mesto Trebinje sa 46 odsto. (Vreme, 23. 1. 1929)... Continue Reading →

Dubica i pustoš 16. vijeka

eći dio Bosanske krajine Turci su zaposjeli poslije dugogodišnjeg temeljitog pustošenja, koje je naročito teško pogodilo područje oko Une, donjeg toka Sane i Posavinu. Stanovništvo je tu izginulo ili je odvedeno u ropstvo, a ostatak se masovno iselio u sigurnije krajeve. Ovo iseljavanje su forsirale hrvatske vlasti, naročito plemstvo, koje nije moglo dozvoliti da gubeći... Continue Reading →

Jereza u dubičkom srezu

Jugoslovenska radikalna zajednica (JRZ), poznata i kao Jereza, osnovana je 1935. godine. Na čelu ove političke stranke do 1939. bio je Milan Stojadinović, ekonomista, ministar finansija u tri navrata, šef diplomatije i premijer. JRZ je okupila pripadnike bivše Stojadinovićeve Jugoslovenske narodne stranke, Slovenske ljudske stranke Antona Korošeca i Jugoslovenske muslimanske organizacije koju je predvodio Mehmed Spaho. Stranka se zalagala za „jedinstvo... Continue Reading →

Vrbaški grad u Gornjim Podgradcima

Gornji Podgradci su imali burnu istoriju. Prvi poznati naseljenici ovog i šireg prostora bilo je ilirsko pleme Oserijati. Na ovaj prostor prodiru kratkotrajno Kelti, a početkom II vijeka p.n.e. Balkan zauzimaju Rimljani koji osvajaju i podgradačko područje 35 godine p.n.e. da bi kasnije ovaj kraj postao urbana zona, poznatija kao Vrbaški grad. Početkom XII vijeka... Continue Reading →

Prošlost dubičkog područja

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine objavio je 1988. godine Arheološki leksikon BiH, rezultat stogodišnjeg rada arheologa, u kojem su popisana sva do tada poznata arheološka nalazišta na tlu naše zemlje. Ova nalazišta podijeljena su po regijama, a Dubica se našla u Regiji 2, zajedno sa opštinama Bosanski Novi i Prijedor. Iako su i sami priređivači... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Gore ↑

%d bloggers like this: