”Ranjena ptica”

Spomenik “Ranjena ptica” u Gornjim Podgradcima djelo je slovenačkog kipara Tone Svetine. Izgrađen je 1983. godine u znak sjećanja na djecu Kozare koja su odvedena u logore u Drugom svjetskom ratu i nisu se vratila. Pretpostavlja se da je 11 200 djece iz Potkozaraja usvojeno u hrvatskim porodicama, a da je više od 4700 ubijeno.

%d bloggers like this: